Skip to content
Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Εργαστήριο Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ)- (Συντονιστής)

Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Εργαστήριο Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ)- (Συντονιστής)

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στους οργανισμούς Life Sciences Research στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 2004. Βρίσκεται σε απόσταση 3 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας και στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο 32.000 τ.μ. Το όραμα του ΙΙΒΕΑΑ είναι να φιλοξενήσει τόσο βασική όσο και κλινική έρευνα, παρέχοντας έτσι ένα ιδανικό περιβάλλον για την εμφάνιση μεταφραστικών δραστηριοτήτων (Medical Application). Το BRFAA είναι ένα από τα λίγα ιδρύματα με τέτοιο χαρακτήρα στην Ευρώπη και είναι σίγουρα μοναδικό για την Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του ΙΙΒΕΑΑ είναι να επιτύχει την αριστεία στις Βιοϊατρικές Επιστήμες με την πρόσληψη ερευνητών υψηλής ποιότητας που πραγματοποιούν πρωτοποριακές βασικές και μεταφραστικές έρευνες και με την κατάρτιση νέων ερευνητών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που παρέχουν ένα ιδιαίτερα διεγερτικό επιστημονικό περιβάλλον με ισχυρές ερευνητικές υποδομές. Σήμερα, το ΙΙΒΕΑΑ αποτελείται από 4 Ερευνητικά Κέντρα (Ινστιτούτα) που ειδικεύονται σε διαφορετικές πτυχές της Βιοϊατρικής Έρευνας με επίκεντρο τους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς: γονιδιακή ρύθμιση, βλαστικά κύτταρα, νευροβιολογία, αναπτυξιακή βιολογία, γήρανση, καρκίνο, φλεγμονή, στρες και μεταβολικά σύνδρομα, καρδιαγγειακή παθοφυσιολογία και περιβαλλοντικά θέματα υγείας.

Οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες διεξάγονται στο πλαίσιο των ακόλουθων Κέντρων: (1) Κέντρο Βασικής Έρευνας, (2) Κέντρο Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής (3) Κέντρο Βιολογίας Συστημάτων και (4) Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας . Η έρευνα διεξάγεται από περισσότερες από 50 ερευνητικές ομάδες. Συνολικά, περισσότεροι από 450 ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχιακών φοιτητών, μεταδιδακτορικών και τεχνικών, ακολουθούν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες στο ΙΙΒΕΑΑ και υποστηρίζονται από 52 διοικητικούς υπαλλήλους, οικονομικούς λειτουργούς και προσωπικό συντήρησης εγκαταστάσεων. Το ΙΙΒΕΑΑ φιλοξενεί τακτικά ξένους ερευνητές από όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική (Αμερικανοί και Καναδοί επιστήμονες). Σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, το προσωπικό που συμμετέχει στην πειραματική χειρουργική προσφέρουν τακτικά προγράμματα κατάρτισης με μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα που εξυπηρετούν ορισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του BRFAA υποστηρίζονται από μια εντυπωσιακή υποδομή βασικών εγκαταστάσεων τελευταίας τεχνολογίας, εκτός από τον βασικό εξοπλισμό μοριακής βιολογίας. Παρέχεται όλο το απαραίτητο βαρύ εξοπλισμό για την εκτέλεση βιοϊατρικής έρευνας αιχμής. Συγκεκριμένα, 22 σύγχρονα εργαστήρια μοριακής βιολογίας υποστηρίζονται από εγκαταστάσεις για γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, κυτταρομετρία ροής, διαχωρισμό κυττάρων, μικροδιάταξη δέσμευσης με λέιζερ, φαρμακοτεχνική, προηγμένη απεικόνιση (μικροσκοπία ομοεστιακής και αποικοδομητικής μικροσκοπίας, απεικόνιση ζώων μικρο-ΡΕΤ / CT κλπ.), Διαγονιδιακά και γονίδια Στοχεύοντας στις εγκαταστάσεις τωνζώων, στην ιστολογική σουίτα και στις υπηρεσίες βιοπληροφορικής. Οι βασικές εγκαταστάσεις διοικούνται από εμπειρογνώμονες στους τομείς τους και υποστηρίζονται από ετήσιους προϋπολογισμούς για προσωπικό και αντιδραστήρια που παρέχονται από το ίδρυμα και επιχορηγήσεις έρευνας. Μια υπερσύγχρονη μονάδα ζώων με ατομικά αεριζόμενα κλουβιά που μπορεί να φιλοξενήσει 20.000 ποντικούς καθώς και άλλα είδη ζώων βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Η μονάδα πειραματικής χειρουργικής είναι μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση που υποστηρίζει κάθε είδους χειρουργική επέμβαση και διαδικασίες παρακολούθησης. Η κτηνιατρική επίβλεψη διατίθεται καθημερινά και η διαπίστευση έχει ήδη ληφθεί από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές επιτροπές. Η υποδομή Κλινικής Έρευνας περιλαμβάνει κλινική 6 ημερών με εξειδικευμένες καρδιαγγειακές, μεταβολικές, αιματολογικές και κακοήθεις ασθένειες και υποστηρίζεται από το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και υποδομή, συμπεριλαμβανομένης μονάδας τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT), μονάδας ηχοκαρδιογράφων, καρδιοπνευμονικής μονάδας άσκησης Κλπ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Οπ.Α), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΙΙΒΕΑΑ, προσφέρει αρκετές μονάδες Οπ.Α. , ιδιαίτερα στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς σε μεταμοσχεύσεις για τη θεραπεία περιπτώσεων αιματολογικών κακοηθειών. Επιπλέον, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας, το οποίο συνδέεται με δορυφόρο, παρακολουθεί συνεχώς τις κλιματικές αλλαγές (επίπεδα όζοντος, ηλιακή ακτινοβολία και ατμοσφαιρικοί ρύποι).

Μέσα στα 10 χρόνια της πλήρους λειτουργίας του, η αυστηρή έρευνα που διεξήχθη στο ΙΙΒΕΑΑ έχει ήδη λάβει διεθνή αναγνώριση, καθώς οι ερευνητές της έχουν δημοσιεύσει ένα εντυπωσιακό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά μεγάλης εμβέλειας (~ 1100 δημοσιεύσεις).Επιπλέον, το ΙΙΒΕΑΑ έχει ήδη επιτύχει ένα εξαιρετικό ιστορικό στην προσέλκυση και τη διαχείριση χρηατοδοτικών προγραμμάτων έρευνας από ελληνικές, ευρωπαϊκές, αμερικανικές και άλλες πηγές. Από τη σύστασή του, το ΙΙΒΕΑΑ έχει συμμετάσχει σε συνολικά περίπου 70 προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ERC, FP6, FP7, Horizon 2020, προτεραιότητα για τη ζωή και τα προγράμματα κινητικότητας Marie Curie), καθώς και προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).