Evaluation of Cord Blood Platelet Gel Production Utilizing Low Volume Cord Blood Units: The Experience of Hellenic Cord Blood Bank

cytotherapy ISCT new orleans
Evaluation of Cord Blood Platelet Gel Production Utilizing Low Volume Cord Blood Units: The Experience of Hellenic Cord Blood Bank
 

Panagiotis Mallis, Zetta Dimou, Effrosyni Panagouli, Jerome Zoidakis, Phaedra Sarri, Eleni Georgiou, Vasiliki Gkioka, Catherine Stavropoulos-Giokas, Efstathios Michalopoulos

Cytotherapy 23 (5), S161

ISCT 2021_Platelet Gel_Michalopoulos E
Evaluation of Cord Blood Platelet Gel Production